Helhetlig oversikt over maskin- og utstyrsparken på ett og samme sted.

En kvinne med vernehjelm og refleksvest

Et komplett system for maskinadministrasjon for utleiere og entreprenører i bygg- og anleggsbransjen.

Widgets fra dashbord

Fullstendig styring av maskinparken

Komplett maskinregister med oversikt over årskontroller, timeservice og vedlikehold.

Gjennomfør ordrehåndtering og ha full innsikt i kostnader og inntekter relatert til hver maskin, sømløst integrert med telemetri og økonomi.

Fullspekket med alt du trenger for å drive en mer effektiv, lønnsom og bærekraftig maskin- og utstyrspark

Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Dashbord
Overordnet oversikt over status på maskinparkens driftsbilde.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Produkter og grupper
Mulighet til å legge inn alle typer maskiner og utstyr i systemet.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Ressursstyring og ordre
Styring og tilgjengelighet på maskiner og utstyr.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Kundeoversikt
Oversikt, historikk og notater på alle kunder.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Vedlikehold
Serviceintervaller, kontroller, skader, reparasjoner og historikk.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Prosjektstyring
Komplett prosjektoversikt med økonomi og geofencing.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Fakturering og økonomi
Integreres med ERP og regnskap for prosjekt og kostnadsgrunnlag.
Avkrysningsmerker for innhold i utleiesystem
Integrasjoner
Henter inn data fra spesialløsninger for feltdata og telemetri.
Hvorfor Leasi?

Muliggjør best mulig utnyttelse av maskiner og utstyr

Øk effektivitet og lønnsomhet  med bedre oversikt på tvers av maskinparken.

Lønnsomhet ved maskinadministrasjon

Optimal sammensetning

Optimaliser sammensetning av maskin- og utstyrsparken gjennom bedre innsikt i utnyttelsesgrad og komplett oversikt over lønnsomhet per maskin.
Effektivt vedlikehold med utleiesystem

Effektivt vedlikehold

Planlegg vedlikehold bedre og unngå forsinkelser som følge av manglende koordinering. Sørg for at vedlikehold ikke står i veien for prosjekter eller planlagte utleieperioder.
Dataflyt mellom maskiner gjennom maskinadministrasjon

Sømløs dataflyt

Dataflyt mellom maskiner, både de man eier selv, men også hvis du leier eller bruker underentreprenører. Datadeling internt og eksternt gir rom for samhandling og komplett oversikt.
Lei av å taste inn samme informasjon i flere systemer?

Leasi snakker sammen med dine digitale verktøy

Leasi dekker kjernefunksjonaliteten som er nødvendig for å oppnå et helhetlig driftsbilde - og integrerer mot mer spisset tilleggsfunksjonalitet.

ERP, regnskap og fakturering

Faktureringsgrunnlaget genereres i Leasi basert på ordre og kostnader, og sendes til din ERP/regnskapsløsning. Leasi kan hente prosjektinformasjon fra ERP.

GPS- og telemetri

Eksterne løsninger som sender informasjon om driftstimer, utslippsdata, GPS-lokasjon, samt feilmeldinger på maskin inn til oss.

Feltdata

Eksterne løsninger som sender informasjon om daglig kontroll er gjennomført, samt innrapportering av avvik og vedlikeholdsbehov fra maskinfører.

Kom i gang med Leasi på 1-2-3

1

Book en demo

Book et møte med teamet for en gjennomgang av Leasi og hvordan det kan best brukes for din virksomhet.

2

Oppsett og tilpasninger

Etter første møte laster vi inn data i Leasi med tilpasninger som passer deg og din virksomhet best.

3

Kontinuerlig oppfølging

Vi gir deg en grundig innføring i Leasi, og du vil få tildelt en fast kontaktperson for effektiv oppfølging i hele kundeforholdet.