Leasi sikrer 12.6 millioner i første investeringsrunde: Skanska inn på eiersiden

Leasi har sikret en strategisk investering fra den verdensledende entreprenøren Skanska og Norges fremste tidligfaseinvestor StartupLab, i tillegg til Gnist Capital og Weseed.

Leasi sikrer 12.6 millioner i første investeringsrunde: Skanska går inn på eiersiden

Det siste året har Leasi gjort seg bemerket i anleggsbransjen med programvareløsningen for optimalisering av maskinparken. Mens de forbereder seg på å lansere produktet denne høsten, har Leasi sikret en strategisk investering fra den verdensledende entreprenøren Skanska og Norges fremste tidligfaseinvestor StartupLab, i tillegg til Gnist Capital og Weseed. Dette bringer Leasi´s totale investeringsrunde til 12,6 millioner, inkludert tilskudd fra Innovasjon Norge.

- Målet er å etablere Leasi som den nye bransjestandarden for maskinadministrasjon på internasjonalt plan. At en ledende global aktør som Skanska anerkjenner verdien av det vi tilbyr, er en utrolig bekreftelse. Vi får for tiden også interesse fra andre globale aktører og ser frem til veien videre med så sterke aktører ved vår side, sier Scott A. Bekke, CEO i Leasi.

Scott Aleksander Bekke - CEO. Foto: Leasi.


Skanskas investering er et resultat av deres ønske om en løsning for å optimalisere sammensetningen og bruken av en maskinpark på over 8 000 enheter, som vil gi positive effekter på en mer lønnsom og bærekraftig drift. Søken etter slik løsning viste at det ikke fantes eksisterende løsninger på markedet som kunne dekke deres behov. I januar i år signerte Leasi en kontrakt med Skanska, og de innkommende henvendelsene og ventelisten har bare fylt seg opp med andre sentrale bransjeaktører som strekker seg helt til det japanske markedet.

- Det å få med en global bransjeleder som Skanska på eiersiden har vært veldig viktig for oss, og det gir oss mye mer tillit og tyngde ut mot andre kunder, også utenfor Norge. Nå er også veien kortere fra utvikling, til testing og implementering. Dette gir oss et større rom for innovasjon, og vi kan levere bedre og raskere, sier Bekke.

Leasi´s løsning gjør det mulig for Skanska og andre entreprenører å fange opp og samle data fra alle maskiner og utstyr på tvers av deres virksomheter og prosjekter. Dette omfatter data om drift, service og vedlikehold, utnyttelsesgrad, utslipp, kapitalallokering og annen økonomisk informasjon. For Skanska Norge vil Leasi effektivt håndtere mer enn 8000 maskiner og utstyrsenheter.

 - Leasi har vist at de forstår våre behov, at de evner å utvikle en løsning basert på våre behov, samtidig som de baserer seg på en robust og fleksibel teknologi som kan tilpasses ettersom. Med felles tilgang til all verdifull informasjon om maskinparken vår er vi i stand til å operere mer effektivt i prosjekter og på tvers av virksomhetene. Systemet fra Leasi vil styrke vår konkurransekraft og gjennomføringsevne, og gi et svært godt grunnlag for investeringer i fremtidens maskinpark, sier Anders Geirsta, konserndirektør for Anlegg i Skanska Norge.

Scott A. Bekke i Leasi er glad for samarbeidet med Skanska, som bidrar med verdifull innsikt og praktisk erfaring når løsningen i løpet av 2024 implementeres i Skanska og deres datterselskaper.

- Norge er svært langt fremme på digitalisering sammenliknet med resten av verden, og vi ser at det internasjonale markedet allerede viser interesse for det vi utvikler. Med solide investorer i ryggen, er vi godt rustet for å løfte oss videre både i Norge og internasjonalt, sier Bekke.


Christoffer Hernæs, digitaliseringsdirektør i Skanska Norge, legger til:

"Leasi har imponert oss både som team og med deres løsning. Teamet viser en evne til å forstå kompleksiteten og egenartene i vår bransje, en klar langsiktig visjon for selskapet samt en imponerende evne til å få ting gjort. Løsningen kombinerer data og funksjoner fra områder som historisk sett har vært i separate, isolerte løsninger. Ved å kombinere disse aspektene, er Leasi en nøkkeldriver for forbedret driftseffektivitet, mer bærekraftige operasjoner, og optimalisert kapitalallokering og kapitalutnyttelse."


Gisle Østereng, investeringssjef i StartupLab Ventures:

"Vi i StartupLab er veldig fornøyde med å bli med som investor i Leasi. Over tid har teamet observert Leasis utvikling, og sammen med våre partnere i byggebransjen er vi overbevist om at vi også bør delta som investor i selskapets vekst. Vi ser frem til de kommende årene og håper hele bransjen får øynene opp for de kommersielle og miljømessige fordelene som Leasi tilbyr. I byggebransjen bidrar StartupLab til digitalisering og effektivisering, noe som igjen reduserer utslipp. Leasi passer svært godt inn i denne rammen."

Fra venstre - Daniel Hansen (Co-founder & CPO), Marcus Balcon (Co-founder & COO), Scott A. Bekke (Co-founder & CEO), Ronny Liverød (Head of Construction i Startuplab). Foto av Leasi.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Scott Aleksander Bekke - CEO i Leasi: +47 930 49 998 / scott@leasi.no