Skanska inngår avtale med Leasi

Nå skal Leasi optimalisere maskinparken hos Norges største anleggsentreprenør, Skanska. Bildet er hentet fra Skanska sin bildebank.

Leasi og Skanska er enige om partnerskap og kundeforhold

Leasi har signert kontrakt med Skanska, inkludert datterselskapene Entreprenørservice AS, Vassbakk & Stol AS og Marthinsen & Duvholt AS. Kontrakten er av sentral betydning og er en stor milepæl for Leasi, som går inn i en spennende vekstfase.

Skanska er ledende innenfor digitalisering i anleggsbransjen. Det er fantastisk å få en slik bekreftelse på at vår løsning har stor verdi, sier Marcus Balcon, COO i Leasi.

Bildet er hentet fra Skanska sin bildebank.

Unngår kostbar nedetid

Allerede i mars utkonkurrerte Leasi sterke tilbydere og vant en innovasjonskontrakt med Oslo kommune. Med Skanska-kontrakten tar det unge selskapet et stort steg videre. Skanska kan ha nærmere 200 maskiner i samtidig arbeid på ett veiprosjekt. Hvis én viktig gravemaskin plutselig stopper opp, kan en rekke dumpere, bulldosere og lastebiler stå stille i kø mens kostnadene løper.

 – Å optimalisere oppetid på maskiner har enorm verdi. Vi har utviklet en god og fremtidsrettet løsning som Skanska ser verdien av. Det er vi veldig glade for, sier Marcus Balcon.

Bedre dataflyt øker lønnsomheten

Leasi gir Skanska mulighet til å fange og samle informasjon fra alt av maskiner og utstyr hos alle datterselskaper i konsernet. De får informasjon om drift, service og vedlikehold, utnyttelsesgrad, og utslippsdata. I tillegg kan de se en oversikt over kapitalallokering og annen finansiell informasjon.

– Systemet Leasi tilbyr vil bidra til en klar forbedring av dataflyten fra alle våre maskiner ute i prosjektene. Løsningen vil også gi oss også en komplett oversikt over hele maskinparken til både Skanska og alle våre datterselskaper. Vi jakter stadig etter hvordan vi kan bli bedre på å bruke data og digitale løsninger til å effektivisere driften vår. Her er løsningen til Leasi ett av flere viktige pågående initiativ, sier Christoffer Hernæs, direktør for Skanska Digital.

Leasi fikk tidlig støtte fra Innovasjon Norge, og har hentet i overkant av én million i markedsavklaring og etableringstilskudd. Med Skanska på laget søker Leasi nå en innovasjonsstøtte på om lag fem millioner, toppet med et innovasjonslån. Målsettingen er å nå en samlet kapitalinnhenting på 12 millioner i første investeringsrunde før utgangen av Q1 2024.

– Vi har i forkant av investeringsrunden møtt utrolig mange dyktige og erfarne investorer, og skal nå sikre en best mulig kombinasjon for å styrke selskapet. Fokuset har vært på norske investorer, men vi har også fått flere henvendelser fra internasjonale investorer med interesse for runden, sier Scott A. Bekke i Leasi.

 

Sikrer mer presis bærekraftrapportering

Skanska har foreløpig signert en prosjektkontrakt med selskapet, men har et langsiktig perspektiv på samarbeidet.

– Vi står foran en ny epoke der kravene til bærekraftsrapportering blir stadig strengere, med høyere krav til gode data fra utslipp og maskinbruk i våre prosjekter. For Skanskas del søker vi alltid å forbedre vårt datagrunnlag for å forbedre operasjonell effektivitet, og samtidig kutte utslipp fra maskinparken vår, understreker Christoffer Hernæs i Skanska Digital.

– Vi har forpliktet oss til svært ambisiøse klimamål, og innen 2030 skal vi ha kuttet utslippene våre med 70% målt opp mot utslippene våre i 2015. Her spiller digitalisering og smart bruk av data en viktig rolle. Vi har allerede utviklet prisbelønte digitale løsninger som har bidratt til at vi reduserer klimafotavtrykket vårt. Her vil også Leasi kunne bidra konstruktivt til både økt lønnsomhet og en mer bærekraftig anleggsvirksomhet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Marcus Balcon - COO i Leasi: +47 465 29 130 / marcus@leasi.no