Oslo Kommune signerer utviklingsprosjekt med Leasi

Gjennom 15 uker skal Leasi jobbe tett med Oslo Kommune for å levere en prototype for ressursdeling.

Oslo Kommune skal redusere utslipp med 95%

Oslo kommune har satt seg ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp: Innen 2030 skal byen redusere sine klimagassutslipp med 95 % sett opp mot 2009. Et viktig tiltak for å nå målene er å forbruke mindre og dele mer.

Oslo har om lag 200 grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre hvorav de fleste har hver sin utstyrspark. Gjennom innovasjonsprosjektet ønsker Utdanningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten å utforske muligheten for mer deling og effektiv drift av maskinene, slik at man med færre maskiner og bedre vedlikehold, kan oppnå minimum tilsvarende drift som tidligere. 

De fleste skoler eier i dag typisk utstyr med sesongpreget bruksmønster, som gressklippere, hekksakser o.l., som det er aktuelt å dele for å øke utnyttelsesgraden. Men det er også tenkt at løsningen skal kunne omfatte utstyr hver skole trenger sjeldent, men som det er svært nyttig å kunne leie for en kortere periode, som varmesøkende kamera og hageavfallskverner. Førstnevnte har blitt stadig mer aktuelt med høye strømpriser for å kunne avdekke varmelekkasjer fra skolebygg, og identifisere energieffektiviseringstiltak. Hageavfallskverner vil på sin side produsere kompost på stedet og spare kommunen for mye unødvendig transport av hageavfall fra skolene.

Utfordring

Begrensede budsjetter, lagringskapasitet og ladeinfrastruktur gjør at en rekke skoler ikke kan ha en maskinpark som dekker behovet for skolens drift og vedlikehold. Alle har dessuten ikke ressurser til å investere i tilstrekkelig sørvis for maskinene, som kunne forlenget levetid og oppetid. Det kan også være en ujevn bruk av utstyret, der enkelte maskiner brukes mye, mens de andre steder brukes lite, blant annet fordi skolene ligger i ulikt terreng og har ulike snø- og gressforhold osv. 

Oslo kommune ønsker å utvikle en deleløsning som gir alle vaktmestere og driftsledere god tilgang til nødvendig utstyr, uavhengig av skole. 

Det er imidlertid flere barrierer for å kunne dele på utstyr mellom kommunens aktører, som logistikk, økonomi og administrasjon og tekniske muligheter. Spørsmål som hvordan man fordeler reparasjonskostnadene for maskin som lånes bort til en annen offentlig virksomhet og som hypotetisk sett kommer tilbake ødelagt, er antakelig alene nok til å skremme mange offentlige aktører fra deling. Videre arbeid med utvikling av deleløsningen gjøres i samarbeid med representanter fra vaktmestertjenesten i Osloskolen.

Innovasjon med studenter på laget

Oslo kommune vil imøtegå barrierene for deling gjennom det pågående prosjektet, og har fått bistand fra StartOff til å kjøre en innovasjonsprosess. StartOff er en ordning som kobler offentlige virksomheter og oppstartsselskaper sammen. Ordningen administreres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet. Gjennom prosessen får mindre og nystartede selskaper muligheten til å vise seg fram og vinne kontrakter for store oppdragsgivere. Vinneren av innovasjonskonkurransen for Oslo kommune er det Trondheimsbaserte oppstartsselskapet Leasi. Lederne i selskapet, Scott Bekke, Marcus Balcon og Daniel Hansen, går alle siste semester på masterprogrammet ved NTNUs Entreprenørskole, hvor man kombinerer en mastergrad med å starte et selskap. Til daglig jobber selskapet med å utvikle et utleie- og ressurshåndteringssystem for profesjonelle utleiere av utstyr til bygg- og anleggsbransjen.

Leasi består dessuten av fire utviklere som studerer ved NTNU, samt en designer. I tillegg er oppstartsselskapet tilknyttet mentorer og samarbeidspartnere med lengre fartstid innen programmering, programmeringsprosesser og forretningsutvikling, for å styrke det ellers unge teamet. Leasi er også tatt inn i akseleratorprogrammet til 6AM som bidrar med kompetanse og erfarne mentorer fra næringslivet for å akselerere selskapets vekst og rigge en god grunnstruktur som sikrer overlevelse og skalering.

Leasi har nå 15 uker på seg til å utvikle en protoype for en deleløsning for Oslo kommune.

Målet med prosjektet

Målet er at Oslo gjennom bruk av Leasi for maskiner og utstyr kan oppnå: 

Bedre miljø for vaktmestere, lærere og elever: Med en deleløsning vil en raskere kunne spre bruk av elektriske maskiner ved skolene, uten at hver skole trenger å fornye sin maskinpark. Det bedrer miljø og komfort ved skolene, pga. lavere støy og fravær av luftforurensing. 

Mer effektiv utnyttelse av kommunens maskiner og utstyr: Dersom flere vaktmestere kan dele på utstyr, vil hver maskin jevnt over brukes mer enn i dag, og kommunen kan derfor eie totalt færre maskiner, men likevel ha samme drift som i dag. 

Mer kvalitet for pengene: Målet er at maskinene vil ha tilsvarende eller bedre kvalitet enn i dag, fordi man totalt vil trenge færre maskiner, og dermed kan investere i maskiner av høy kvalitet, med en tilpasset sørvisavtale, som sørger for jevnlig vedlikehold. 

Hvis du likte det du leste, så legg gjerne inn epostadressen din øverst på https://leasi.no/artikler, så får du mail neste gang vi publiserer noe. Har du tilbakemeldinger eller annet? Nøl ikke med å ta kontakt med oss på hei@leasi.no. Vi er alltid på utkikk etter gode samarbeidspartnere og kunder, og du kan når som helst booke en gratis og uforpliktende demohttps://leasi.no/demo.